02177512236 - 02177513268

سیستم مدیریت محتوای طلوعسیستم مدیریت محتوای طلوع

مدیریت نوآوری در سازمان ها ونقش مدیر در پرورش خلاقیت و کارآفرینی در سازمان

مدیریت نوآوری در سازمان ها ونقش مدیر در پرورش خلاقیت و کارآفرینی در سازمان

انسان های عادی برخلاف نوابغ نیازمند محرکی قدرتمند هستند تا آنها را به سوی تلاش خلاق و پرورداندن آرزوهای بزرگ هدایت کند. هرگز کارکنان را به دلیل عدم تمایل یا فقدان ایده های جدید سرزنش نکنید. زیرا عامل اصلی فقدان انگیزه و نوآوری، وجود مدیران ضعیف است. وظیفه ی شما این نیست که توانایی را در وجود کارکنان ایجاد کنید، بلکه بایستی از توانایی های موجود آنها بهره برداری نمایید. گروه ها و سازمان ها را به نحوی دگرگون نمایید، که قابلیت ها و استعدادهای خود را باور کنند. این عمل بزرگ ترین رسالت شما به عنوان مدیر و مسیری به سوی خودشکوفایی شما است. برای ایجاد رفتاری خلاق در کارکنان باید نوآوری را به عنوان فرآیندی که قادر به مدیریت آن هستید، مشاهده نمایید.

 

 

                                 خلق ایده ها

افراد و تیم هایی را برای تولید ایده هایی به منظور بهبود محصولات، خدمات و فرایندها و خلق انواع جدیدی از ان بگار بگیرید..

 

                             برداشت ایده ها

این عمل مستلزم استفاده از توان و تلاش گروه های انسانی برای جمع بندی، تحول و ارزشیابی ایده هاست.

 

                        توسعه و اجرای ایده ها

باز هم تیم ها را برای بهبود و توسعه ایده صحیح به منظور پاسخگویی به نیاز مشتری تشویق نمایید.

 

نقش مدیر در پرورش خلاقیت و کارآفرینی در سازمان

نقش مدیر در مجموعه هایی که کارآفرینی از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است .زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد کارآفرینی را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد آنها می تواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر کارآفرین عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و شناسائی ذهن های کارآفرین. مدیر کارآفرین باید فضا بیافریند که خودش بتواند کارآفرین باشد و افراد سازمان را نیز برای کارآفرینی تحریک کند و این فضا، فضایی است که از کار روزمره به دور است و به نحوی تفویض اختیار می کند تا هر کس خود مشکل خودش را حل کند. با توجه به تعداد محدود افراد فوق العاده کارآفرین و این که اغلب افراد به طور باقوه دارای استعداد کارآفرینی هستند، ویژگی های زیر به پرورش این استعداد کمک می کند:

1- تحمل ریسک: کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند زیرا اشتباه ها به عنوان فرصت های یادگیری به شمار آید.

2- کاهش کنترل بیرونی: قوانین و مقررات و خط مشی ها و کنترل های مشابه باید به حداق کاهش یابد و خود کنترلی جایگزین آن شود.

3- کاهش تقسیم کار: در مشاغلی که کار به طور محدود تعیین شده، در کارکنان ایجاد محدودیت می کند در حالی که فعالیت های متعدد شغلی، دیدگاه وسیع تری به کارکنان می دهد.

4- قبول ابهام: تأکید بسیار زیاد بر عینی بودن و معین بودن، کارآفرینی را محدود می کند.

5- تحمل تضاد: گوناگونی دیدگاه ها باید تشویق شود. زیرا هماهنگی و توافق بین افراد و واحدها لزوما به عملکرد موفق منجر نمی شود.

6- تحمل راه های غیر عملی: افرادی که جواب های غیر عملی حتی نا بخردانه بیان می کنند، باید تحمل شوند. زیرا آنچه که در اوایل غیرعملی به نظر می آید ممکن است به راه حل های کارآفرینی منجر شود.

7- تمرکز به نتایج ابزارها: هدف ها باید واضح باشند و افراد باید تشویق شوند که راه کارهایمتعدد رسیدن به هدف ها را در نظر گیرند  .تمرکز بر نتایج باعث ارایه و پیشنهاد چندین جواب صحیح به هر مسئله می شود.

8- ارتباط همه جانبه: ارتباط باید به طور افقی و عمودی جریان پیدا کند. جریان آزاد ارتباط، باروری نظریات را آسان می کند.

تاریخ ارسال: 1396/2/23
تعداد بازدید: 1103

ارسال نظر


ارتباط با ما


تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352-طبقه 6 - واحد31

تلفنهای تماس: 021-77513268 , 021-77512236 , 021-77613815 , 09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع

درخواست دمو

درخواست دمو

نرم افزار CMS